Uw interieur- en architectenbureau

Interieurarchitect

Wat doet een interieurarchitect?

Interieurarchitecten zijn bemiddelaars tussen de mens en zijn milieu, tussen gebruikers en hun dagelijkse omgeving. Als ontwerper van de leefomgeving creëren zij een identiteit voor de mensen voor wie zij werken. Zij ontwerpen en verzorgen de uitvoering van binnenruimten.

Een interieurarchitect benadert elke opdracht, elke ruimte als een unieke situatie.
Elke ruimte en elk persoon is anders, waardoor elke opdracht een uniek ontwerp is. Bij het ontwerpproces gaat hij systematisch en gecoördineerd te werk. Hij onderzoekt, analyseert en integreert de informatie in een creatief proces. Dat resulteert in een ontwerp voor een bruikbare en leefbare ruimte. 

Vervolgens communiceert hij met en coördineert alle betrokkenen. Dit leidt tot een eindproduct dat zowel esthetisch als functioneel voldoet aan de gebruikseisen.

Een interieurarchitect is een persoon die door zijn opleiding in staat is dit beroep uit te oefenen. Hij is een specialist in technische, esthetische en budgettaire zin en ziet toe op de goede uitvoering van zijn ontwerpen. Hij is tevens de vertrouwenspersoon van zijn opdrachtgever(s) en zal hen naar best vermogen bijstaan.

Onze interieurarchitect is als lid ingeschreven bij de Associatie van Interieurarchitecten van België (AINB), en hierdoor gebonden aan de erecode.

           
                                                               

Hoe gaan ze te werk?

Een opdracht aan een interieurarchitect begint met het opstellen van een programma, waarin eisen, wensen en doelen die de opdrachtgever heeft, wordt geformuleerd. Dat kan een uitgebreid technische document zijn, maar ook een eenvoudige opsomming van praktische en esthetische wensen. De interieurarchitect kan samen met u zo'n programma maken, uw wensen zodanig verwoorden en vastleggen dat u zichzelf herkent.

Het vastleggen van zo'n programmais belangrijk, omdat daarmee het kader wordt geschapen waarmee de interieurarchitect aan het werk gaat en waarop u later zijn werk kunt beoordelen. Vooral praktische eisen en wensen, die specifiek zijn voor de betreffende opdracht, of die bijzonder zijn voor uw manier van leven of werken, zijn van belang. Ook uw esthetische wensen kunnen worden vastgelegd, net als aanwijzingen voor wat u zeker niet wilt. Bedenk wel dat daarmee de creativiteit ban de interieurarchitect wordt ingeperkt.

Tenslotte is een programma ook een aanwijzing voor de te verwachten kosten; wie veel wensen heeft meer een beperkt budget, kan al in vroeg stadium geadviseerd worden keuzes te maken.

           
                                                               

Van droom naar daad

Na het analyseren van de wensen en behoeften van de gebruiker brengt de interieurarchitect de mogelijkheden en specificaties van de (bestaande) ruimte in kaart. Al zijn bevindingen integreert de interieurarchitect met kennis, ervaring en creativiteit. Hij formuleert een schetsontwerp dat zowel functioneel en esthetisch is. Daarbij hoort ook een raming van de kosten en een presentatie of visualisatie van het concept. De opdrachtgever krijgt daardoor een duidelijk beeld van het karakter van het ontwerp. Als de opdrachtgever zich hierin kan vinden, wordt het ontwerp verder uitgewerkt.

In het definitieve ontwerp krijgen alle componenten, zoals de ruimtelijke indeling en inrichting, de afwerking, verlichting, etc., hun plaats en vorm. Hiervan wordt een begroting gemaakt. Het geheel wordt op inzichtelijke wijze aan de opdrachtgever en zo nodig aan andere betrokken partijen gepresenteerd.

Als alle betrokkenen akkoord zijn met het ontwerp, begint het praktische werk. De interieurarchitect vervaardigt alle benodigde (werk-)tekeningen, de materialen, afwerkingen en dergelijke. 

Tenslotte adviseert de interieurarchitect de opdrachtgever over de keuze van een uitvoerende partij.

           
                                                               

Interieurarchitect als bemiddelaar

Mooie plannen sterven in schoonheid, als niet alle betrokkenen hetzelfde doel nastreven. Bij bouwen, verbouwen en inrichten zijn nogal wat disciplines betrokken, die allemaal hun eigen kennis en deskundigheid inbrengen. Van projectmanager tot tegelzetter, allemaal weten ze heel goed hoe het moet. Om al die stemmen tot één koor te vormen is iemand nodig die de directie voert en het overzicht bewaart. Dat kan de interieurarchitect zijn, als het om kleine en middelgrote projecten gaat. Hij is in staat op basis van kennis en ervaring met alle disciplines te communiceren en hij beschikt over de nodige overtuigingskracht en doorzettingsvermogen om zijn ontwerp volgens de opgestelde specificaties verwezenlijkt te krijgen.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x